You have no items in your shopping cart.

Doorlopende machtiging - S€PA FORMULIER

Naam CADkoop Nederland B.V.
Adres Brieltjenspolder 28 B
Postcode en Woonplaats 4921 PJ Made
Land Nederland
Incassant ID NL32ZZZ201292260000
Kenmerk machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CADkoop Nederland B.V. doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CADkoop Nederland B.V..

CADkoop zal vooraf altijd een factuur sturen, zodat bekend is welk bedrag geincasseerd zal worden

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contqct op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

* Required Fields